2018 පැල්මඩුල්ල ගුරු පූජා උත්සවය

 • 2018 අප්‍රේල් මස 22 ඉරිදා පැල්මඩුල්ල මිතුරු මිතුරෝ පරිශ්‍රයේ දී නාලන්දා විශ්‍රාමික ගුරු වරුන් වෙනුවෙන් ගුරු පූජා උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණි. මිතුරු මිතුරෝ පරිශ්‍රයේ අධිපති, පූජ්‍ය කුප්පියාවත්තේ බොධානන්ද හිමිගේ අනුශාසනා අනුව පැවති මෙම උත්සවයේ දී විශේෂ කරුණු කිහිපයක් සිදු කෙරුනි.

  1.       නාලන්දා හිටපු විදුහල්පති ධර්ම ගුණසිංහ මැති තුමා අතින් මිතුරු මිතුරෝ පරිශ්‍රයට ඇතුල්වන දොරටුව විවෘත කිරීම.

  2.       ආදි ගුරු මව්පිය වරුනට අක්ෂි සායනයක් හා දන්ත සායනයක් පැවැත්වීම.

  3.       නාලන්දා හිටපු විදුහල්පති ධර්ම ගුණසිංහ මැති තුමා පදිංචි ඇතුල්කෝට්ටේ අදිකාරම් මාවතේ නිවස ස්වකීය ඇවෑමෙන් පසුව මිදුරු මිතුරෝ වෙත පරිත්‍යාග කිරීම.

  4.       විශ්‍රාමික ගුරු සංගමයේ පුරෝගාමී සාමාජිකයෙකු වන ගුණදාස යාපා මහතා සහ එම මැතිනිය වෙනුවෙන් විශේෂ උපහාරයක් පැවැත්වීම

  නාලන්දා හිටපු විදුහල්පති ධර්ම ගුණසිංහ මැති තුමා ට අමතරව මෙම ගුරු පූජා උත්සවයට නාලන්දාවේ හිටපු විදුහල්පති එමෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්  හේමන්ත ප්‍රේමතිලක මැතිතුමාද, නාලන්දාවේ වත්මන් විදුහල්පති වත්තුහේවා මැතිතුමා ද සහභාගි විය.

2018 Palmadulla Guru Pooja

Web Design Hegoda